Nota : Situatiile financiare pentru anul 2012, au fost publicate pe site -ul www.primariapoeni.ro