Primaria Comunei Poeni anunta organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Poeni, judeţul Teleorman

Informaţiile privind anuntul cu postul scos la concurs se gasesc aici:

Consilier

Clasa: I

Grad: debutant

COMPARTIMENT ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Localizare post:

PRIMĂRIA COMUNEI POENI
Localitate: POENI
Judeţ: TELEORMAN

Informaţii concurs:

Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă;

Data de sustinere a probei scrise: 08.01.2020, ora 10:00;

Data interviu: 13.01.2020 ora 10:00;

Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei comunei Poeni, judeţul Teleorman;

Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Radita Florin-Paul, secretar, tel. 0755 158 663, email: florin_florinel74@yahoo.com;

Data afişării: 29.11.2019

Condiţii de participare:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

- cunoştinţe medii de operare pe calculator (word, excel) dovedite pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul Primariei Comunei Poeni, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului respectiv in perioada 29.11.2019 - 18.12.2019;

Selectia dosarelor se face in termen de 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere respectiv in perioada 19-27.12.2019'

Bibliografia, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:

Bibliografia este disponibila aici.

Atributiile postului se gasesc aici.

Documentele pe care dosarul trebuie sa le contina se gasesc aici.

Conditiile generale pentru ocuparea postului se gasesc aici.

Formularul de inscriere se poate descarca de aici.

Dispozitia privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor